World War

YESTERDAY IS HISTORY. TOMORROW IS A MYSTERY.

TODAY IS A GIFT, THAT'S WHY WE CALL IT THE PRESENT.

 

Derde reeks voordrachten

"Het dagelijks leven in oorlogstijden. Vergelijking WO 1 en WO 2".

 

Troisième cycle de conférences

"La vie quotidienne en temps de guerre. Comparaison entre les deux guerres mondiales".

DE VOORDRACHT Op vraag van enkele heemkundige kringen ben ik naast mijn lezingen over "het Mysterie van de Houten Bommen" en "Napoleon" onlangs gestart met een derde powerpoint-presentatie. De basis van de voordracht is uiteraard de roman 't Is voor Ons, maar de inhoud werd al gauw aangevuld met extra informatie over het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren. Het betreft zowel info over WO1 als over WO2. Komen zo aan bod de vlucht voor de vijand, de terugkeer, de verplichte arbeid, de alledaagse controles, de angst voor de Duitser, de angst voor de zwarten, de avondklok, de opeisingen, de Boerenwacht, de aanslagen, de represailles, rantsoenering, ontbering, zwarte markt, ... Bijzondere aandacht gaat eveneens naar ontspanning, sport en cultuur tijdens de bezetting.

LA CONFERENCE

 

Sur base du roman "Papy, c'est quoi la guerre", l'auteur décrit la vie quotidienne pendant les deux guerres mondiales. Nous découvrons la fuite devant les troupes ennemies, le chaos, l'occupation, la penurie, la résistance, la collaboration, le travail obligatoire, la libération, l'épuration, mais aussi la mode, la mobilité, les sports, les activités culturelles, chaque fois en comparant les deux guerres mondiales.

Binnenkort, à venir:

 

Enkele commentaren, quelques commentaires

Aan de hand van een passende diaprojectie schetste Jean Dewaerheid het leven van de kleine man tijdens de twee wereldoorlogen .Bovendien bracht hij een duidelijk overzicht van frappante gebeurtenissen en belichtte omstandig de verschillen inzake de geboden weerstand aan het Duitse leger, de bezetting, de neutraliteit van Nederland, de voedingsmogelijkheden en de toenmalige vluchtelingenpolitiek. Samengevat mag worden gesteld dat alle aanwezigen van een mooie en leerzame avond hebben genoten.

Met dank aan de gastspreker ... Van Hauwermeiren Willy, Voorzitter Davidsfonds – afdeling Lede.

 

Jean Dewaerheid heeft de afgelopen jaren heel wat expertise verworven in dit onderwerp, mede dank zij het talrijke opzoekwerk en de gesprekken die gij voerde met oude Machelaars. Jean heeft dit uitstekend gedaan ... het Machalabestuur dankte hem met een gepersonaliseerde attentie. Luc De Wilder, voorzitter Heemkundige Kring Machala

Reeds gegeven voordrachten, conférences données:

 

  • 30 januari 2017: Heemkundige kring Vilvoorde Hertog Hendrik I vzw
  • 7 april 2016: Davidsfonds Tongeren.
  • 20 november 2015: Davidsfonds Lede.
  • 19 november 2015, LVSW Kortrijk.
  • 6 november 2015: Davidsfonds Zellik
  • 20 maart 2015: Heemkundige Kring Machala
  • 23 februari 2015: 50 Actief Oostende

Copyright ® 2014 Jean Dewaerheid