Napoleon

Dictator, despoot, Attila van de 19de eeuw maar ook geniale veldheer en hervormer van Europa.

Dictateur, despote éclairé, Attila du 19 ème siècle mais aussi génie qui transforma son époque. 

foto Lukas

"Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid in België en Nederland"  

rijkelijk geïllustreerde voordracht

(powerpoint van 100 minuten)

Deze lezing over Napoleon Bonaparte beschrijft de carrière van Napoleon en de gevolgen van zijn beleid voor onze gewesten. De PowerPoint van het verhaal is gebaseerd op een frame van bijzondere postzegels met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere David, Gros en Ingres. Een originele betoog waarin Napoleon niet alleen vanuit de positieve kant wordt behandeld (wetboeken, oprichten van een degelijk onderwijsnet, moderne administratie, ...), maar die eveneens de donkere kant van de heerschappij belicht (dictatuur, conscriptie, verfransing, afschaffen van persvrijheid). Het boek is geschreven in het Nederlands én het Frans, in kleur geïllustreerd aan de hand van meer dan 100 postzegels.

Binnenkort, à venir:

"Le règne extraordinaire de Napoléon Bonaparte en 100 timbres."

Conférence richement illustrée

(powerpoint 100 minutes)

Déjà plus de 70 000 livres à propos du génie militaire, du héros national, de l’homme qui transforma son époque. Aujourd’hui un ouvrage supplémentaire (270 pages), bilingue (français/néerlandais), illustré -en couleur- par une centaine de timbres. La conférence montre aussi l'autre visage de Napoleone Buonaparte celui de l’Attila du 19ème siècle qui laissa derrière lui une Europe balayée par les guerres, des régions entières appauvries, des villes incendiées, des hommes meurtris à jamais …

 

 • 16 november 2017: "De Grijze Geuzen", Vilvoorde.
 • 16 februari 2018: Davidsfonds Hofstade-Aalst.
 • 8 mei 2018: Davidsfonds Oosterzele.

Enkele commentaren, quelques commentaires:

Op 20 februari 2017 organiseerde de Geschiedkundige en Heemkundige Kring "Land van Thorn" een lezing over Napoleon Bonaparte met als titel "Napoleon 200 jaar later. Gevolgen van zijn beleid voor Nederland en België". Bijna 100 aanwezigen bevolkten Zaal Oad Thoear in Thorn om om te genieten van deze lezing die verzorgd werd door Jean Dewaerheid. De inleider wist zijn publiek op eminente wijze te boeien, niet alleen door de aanwezigen actief bij zijn voordracht te betrekken maar ook door de onderhoudende en humoreske wijze waarop hij zijn kennis van een van de meest omstreden staatsmannen uit de geschiedenis wist te etaleren. Zijn verhaal werd visueel ondersteund door een vlekkeloze Power-point presentatie. Alle facetten die Napoleon maakten tot wat hij was kwamen op overtuigende wijze voor het voetlicht. De originele wijze waarop deze lezing tot stand gekomen is verdient nog een extra applaus. Al met al was het een leerzame en amusante avond waarover nog wel even nagepraat zal worden in het witte stadje.

Hub aan den Boom, bestuurlid Geschiedkundige en Heemkundige Kring "Land van Thorn", Nederland

 

Wie erbij was op vrijdag 27 januari zal het kunnen beamen: de voordracht over het leven van Napoleon aan de hand van postzegels was zeer leerrijk. Zo’n eenendertig geïnteresseerden volgden deze uiteenzetting en hadden nadien niets dan lovende kritiek. Spreker van dienst Jean Dewaerheid, docent Nederlands – Engels, bracht op een zeer ludieke manier en met een vleugje humor Napoleon tot leven. Je waande je bij wijlen tussen de legers van deze Franse Keizer en krijgsheer. De PowerPoint projectie was daarenboven zeer zorgvuldig samengesteld en verschillende postzegels over Napoleon fleurden deze lezing op. Het eerste deel, dat ongeveer 60 min in beslag nam, ging vooral over de carrière van Napoleon. Na een korte pauze volgde een tweede deel van 45’, dat vooral ging over de gevolgen van zijn beleid voor onze gewesten. Aan de hand van bekende schilderijen van onder andere David, Gros en Ingres, die stonden afgebeeld op postzegels, werden wij verzamelaars, filatelisten bij momenten zeer goed verwend. Deze mix van geschiedkundige info met filatelistische afbeeldingen zorgde ervoor dat deze avond zeer geslaagd was.

Een bijzondere aanrader voor filatelistische verenigingen of verzamelaars die van postzegels en geschiedenis houden. Als afsluiter van de avond stelde Jean ons zijn boek voor dat vrijblijvend aan promotieprijs kon aangekocht worden. Menig luisteraar schafte zich hiervan een exemplaar aan, waarin de schrijver zelfs nog een persoonlijke boodschap meegaf. Het was een mooie avond die welgekomen was als afwisseling van de gewone ruilvergaderingen. Bedankt Jean, misschien tot ziens? Peter Slabbaert, Voorzitter Zeelse Postzegelkring, Zele

 

"Maandag 18 januari jl. startte heemkundekring Made en Drimmelen een nieuw seizoen aan lezingen in een nieuw onderkomen. De sfeer in de zaal van de Korenbeurs voelde al meteen goed: een gezellige zaal waarin ieder goed zicht had op onze spreker van die avond Jean Dewaerheid en de fraaie door hem gepresenteerde beelden. De lezing hield ons warm. Jean Dewaerheid vertelde, gezellig rondlopend, bevlogen hoe hij als filatelist aan zijn onderwerp Napoleon gekomen was en dat hij via deze verzamelwoede steeds meer interesse kreeg in het leven van Napoleon. Dewaerheid opende zijn redevoering dan ook met 100 postzegels van deze uitzonderlijke persoon. Postzegels die meestal een kunstwerk als oorsprong kenden. Niet verwonderlijk, want Napoleon gebruikte de kunst als propaganda voor zichzelf.

De spreker boeide ons met een bevlogen verhaal, doorspekt met cabareteske woordspelingen. Niet alleen zijn leven, maar ook zijn betekenis voor de generaties na hem werd helder uiteengezet."

Gerard Thijssen, Heemkundekring Made-Drimmelen (NL)

"Nogmaals hartelijk dank voor de erg gesmaakte voordracht." Christel Gijsbrechts, Familiekunde Vlaanderen, afdeling regio Aarschot.

"Het was een prima lezing, goed verzorgd en het kwam duidelijk over". Bert de Graaf, HKK De Oude Vrijheid, Sint Oedenrode (NL).

 

“Wat een gedegen verhaal over Napoleon! … doorspekt met woordgrapjes … En zo kwam er in de overvolle Beuk, een zeer evenwichtig beeld van Napoleon tot stand! Jean Dewaerheid deed zijn naam eer aan.” Jaap Harkema, oud-voorzitter PCOB afd. Oosterhout (NL).

De eerste activiteit van het nieuwe werkjaar voor Davidsfonds Herk-de-Stad / Rummen op 8 september was meteen een schot in de roos. Een uiterst geïnteresseerd publiek luisterde meer dan twee uur (misschien toch iets te lang voor de concentratie?) naar Jean Dewaerheid’s boeiende verhaal over Napoleon en diens impact op ons leven nu.

Het was trouwens een erg originele benaderingswijze te vertrekken vanuit postzegels en bekende schilderijen met de afbeelding van Bonaparte. Zo kregen we er tegelijkertijd nog een stukje kunstgeschiedenis bij. G. Adriaens, bestuurslid Davidsfonds Herk-de-Stad

 

Met veel genoegen en mede op aangeven van enkele van onze leden komen wij graag nog eens terug op de lezing welke u voor onze heemkring op 22 april j.l. heeft gegeven. U heeft onze toehoorders erg verrast door uw grote kennis over het leven van Napoleon en heel veel duidelijkheid geschapen door de begeleidende powerpoint presentatie. De lezing welke uit twee delen bestond, namelijk de carrière van Napoleon en de gevolgen van zijn beleid over onze gewesten, was ook zeer verhelderend. Uw manier van vertellen en de interactie die u creëerde leverde een gezellige en ontspannende sfeer op.

Al met al zijn wij zeer tevreden over uw leerzame lezing en zullen die desgevraagd ook aan andere aanbevelen. Kees Tijs (secretaris heemkring Molenheide)

"Op donderdag 19 maart 2015 organiseerden de Historische Vereniging De Elf Marken en het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem gezamenlijk een lezing over het leven van Napoleon Bonaparte. Ruim tachtig belangstellenden waren daarvoor naar HCR Stegeman in Laren gekomen. De lezing werd verzorgd door dhr. Jean Dewaerheid. De inleider betrok zijn toehoorders op bijzondere wijze bij zijn lezing door regelmatig zijn verhaal te onderbreken waardoor wij tot reacties werden uitgenodigd. De inleider schetste het beeld van een man, tussen 1795 en 1815, die als soldaat, eerste consul en keizer zowel meedogenloos als gevoelig kon zijn, maar ook ijdel en op macht belust. Napoleon werd ons geschilderd als een man met vele gezichten. Door velen (nog steeds) bewonderd en door velen gehaat om zijn wreedheden. Hoe we er ook over denken, Napoleon Bonaparte is een van de belangrijkste mensen uit de wereldgeschiedenis geweest." Hans Eisink (Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem)

 

"De lezing gehouden door de uit België afkomstige heer, Jean Dewaerheid over het onderwerp Napoleon was wederom een groot succes. Met een nagenoeg volle zaal en balkon komt dat neer op ongeveer 120 bezoekers. Bezoekers van soms ver buiten onze gemeentegrenzen waren neergestreken in het cultureel centrum ‘de Schattelijn’.

In tegenstelling tot zijn meeste collegae sprekers is Jean Dewaerheid geen “statische” spreker. Tijdens zijn voordracht bestreek hij de hele zaal en had duidelijk contact en interactie met de aanwezigen. Voor hen die minder bekend zijn met de Belgische c.q. Franse taal en gezegden, was het betoog soms wat moeilijker te volgen, maar Jean Dewaerheid gaf voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Verder was de presentatie doorspekt met humor.

De PowerPointpresentatie waarmee Jean Dewaerheid zijn lezing over Napoleon ondersteunde was gebaseerd op zijn verzameling bijzondere postzegels met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere David en Ingres. Jean Dewaerheid belichtte vooral ook Napoleons gevoel voor publiciteit en een ongekende bravoure, welke maakte dat hij er in slaagde om zelfs zijn nederlagen aan het publiek te verkopen als overwinningen. Alles maakte hij dienstbaar aan de instandhouding van zijn imago, waarvoor hij vooral de pers en de kunst gebruikte.

Jean Dewaerheid belichtte Napoleon met aan de ene kant de weldoener en groot staatsman, welke vele verworvenheden zoals wetgeving, rechts rijden in het verkeer, infrastructuur, eenduidige maten en gewichten, registratie van geboorten, huwelijken, echtscheidingen, overlijden, afschaffing van maatschappelijke standen, samenvoeging van versnipperde kleine staatjes, tot stand heeft gebracht. Met aan de andere kant de onverbiddelijke dictator die alles naar zijn hand zette en degene die hieraan geen gehoor wilde geven of enigszins hiervan afweek, uit de weg ruimde of tot dwangarbeider degradeerde. Omdat de lezing voor de pauze al uit liep is het wat later geworden dan we normaal gewend waren, maar op een enkeling na is het publiek tot het einde geboeid gebleven. De Oudheidkundige Kring kan met voldoening op deze lezing terugkijken. Bedankt voor uw komst want het is tenslotte het doel, mensen een genoeglijke en leerzame avond te bezorgen". Jan van Gils, voorzitter Oudheidkundige Kring Geertruidenberg (Nl)

 

"Voor heemleden een uitstekend onderwerp. Een goed vondst om schilderstukken naast postzegels te zetten. Zeer onderhoudend en precies lang genoeg. Heel veel feitjes achter elkaar en zo een beter begrip aangekweekt. Heel hartelijk bedankt voor Uw bereidheid de lezing bij ons te houden". Frans Ekstijn Heemkundige Kring Goirle (NL) 26/11/14

"Op 24 november 2014 werd er in Huis voor Erfgoed aan de Zandheuvel een lezing over Napoleon gehouden door de heer Jean Dewaerheid uit Machelen. De PowerPoint van het verhaal over Napoleon was gebaseerd op een frame van bijzondere postzegels met afbeeldingen van Napoleon en op de bekende schilderijen van onder andere David en Ingres. Een originele ondersteuning van het betoog van de spreker. Dewaerheid belichtte vooral ook Napoleons gevoel voor publiciteit en een ongekende bravoure die maakte dat hij er in slaagde om zelfs zijn nederlagen aan het publiek te verkopen als overwinningen. Alles maakte hij dienstbaar aan de instandhouding van zijn imago, waarvoor hij vooral ook de Pers en de Kunst gebruikte. Binnen enkele jaren was hij voor het grote publiek de onoverwinnelijke veldheer. De wijze waarop hij daarnaast de verworvenheden van de Verlichting in wetgeving en in de Staatshuishouding tot een dagelijkse praktijk maakte, waarvan heel West-Europa tot op de dag van vandaag de vruchten plukt, zou hem in de historie tot een groot Staatsman hebben gemaakt, als hij op tijd was gestopt. Dewaerheid toonde ons echter met grafieken aan dat de honger naar macht bij Napoleon onbegrensd was. Hij begon een aantal oorlogen die heel veel mensenlevens hebben gekost en die zijn persoonlijkheid in een ander, negatief daglicht stelde. (...) Het was een heldere leerzame lezing, die veel waardering onder de toehoorders oogstte". Jacob Jonker. Heemkundekring de Heerlijkheid, Oosterhout (NL) (24/11/14)

"We waren echt tevreden over de voordracht. Die werd klaar en duidelijk gegeven. Speciaal hierbij was de vermelding van de titel “Napoleon verzegeld”: desondanks de onduidelijke titel werd de voordracht bij de aanwezigen gesmaakt. Het levensverhaal van Napoleon werd duidelijk belicht dank zij ook de afbeeldingen en de prachtige presentatie. De tijdsduur hierbij was te verwaarlozen. Nog veel succes met uw voordrachten." Freddy Nolf, secretaris 50 actief Kortrijk (6/2/2014)

Reeds gegeven voordrachten, conférences données:

 

 • 7 maart 2017: Lezingenreeks "In Perspectief", Vormingplus, Mechelen.
 • 20 februari 2017: Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn", Thorn (NL)
 • 27 januari 2017: De Zeelse Postzegelkring, Zele.
 • 29 oktober 2016: Hobbyclub Machelen
 • 4 april 2016: 50 Actief Oostende
 • 2 februari 2016: Okra Machelen
 • 18 januari 2016: Heemkundekring Made-Drimmelen (NL)
 • 14 december 2015: Familiekunde Vlaanderen afdeling regio Aarschot
 • 8 december 2015: Davidsfonds Groot-Sint-Laureins
 • 17 november 2015: HKK de Oude Vrijheid, Sint Oedenrode (NL)
 • 12 november 2015: Prot. Christelijke OuderenBond, Oosterhout (Noord-Brabant, NL)
 • 9 september 2015: Davidsfonds Herk-de-Stad
 • 5 juni 2015: Davidsfonds Zellik
 • 26 april 2015: Fort Napoleon, Oostende (Erfgoeddag)
 • 25 april 2015: Postzegelclub Breughel Asse-Zellik i.s.m. de Bib van Asse-Zellik
 • 22 april 2015: Heemkring Molenheide, Gilze (Nl)
 • 14 april 2015: Heemkundekring Boxtel (NL)
 • 26 maart 2015: Historisch Genootschap Lochem (NL)
 • 6 maart 2015: Heemkundige kring Hoembeka, Hombeek.
 • 19 februari 2015: Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe (NL)
 • 25 november 2014: Heemkundige Kring Goirle, Noord-Brabant (NL)
 • 24 november 2014: Heemkundekring De Heerlijkheid Oosterhout (NL)
 • 19 oktober 2014: Heemkundekring De Vierschaer, Wouw (NL)
 • 6 februari 2014: 50 Actief Kortrijk